In gerbera zijn sinds anderhalf jaar de problemen met oorwormen sterk toegenomen. Deze, op zich nuttige, insecten zijn soms in dermate grote aantallen aanwezig in het gewas, dat er gewas- en bloemschade ontstaat. Waardoor oorwormen de laatste tijd meer een probleem zijn en enkele jaren geleden nog niet, is niet helemaal duidelijk. Maar het verdwijnen van meer breedwerkende middelen zoals bijvoorbeeld Steward, heeft hier mogelijk wel aan bijgedragen.

Samen met LTO Glastuinbouw en onderzoeksbedrijven als Vertify en Stichting Control in Food & Flowers (SCFF) werken we aan mogelijke oplossingen om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingscyclus en leefwijze van de oorwormen. Inmiddels is wel bekend dat het niet om de gewone van nature in Nederland voorkomende oorworm gaat maar om de ringpootoorworm, een soort die vooral in Zuid-Europa voorkomt.

Vermeerderen in zemelen

Ook in Canada is het probleem van oorwormen al enkele jaren bekend. Daar ontdekten we dat in de zakjes van de roofmijten, grotere gaten waren ontstaan. Het bleek dat de oorworm zich tegoed doet aan de zemelen in de zakjes en zich daar goed kan vermeerderen. Toen was echter nog niet duidelijk dat oorwormen ook grote economische schade kunnen veroorzaken door het vreten aan scheuten, knoppen en bloemen.
Het opmerkelijke is, dat de oorwormen ook in jonge gewassen al behoorlijke schade kunnen veroorzaken. Hoewel het insect lichtschuw is en vochtminnend, kan het zich goed vestigen in een jonge aanplant, waar nog weinig oud blad aanwezig is. We vermoeden dat er in de oude teelt al grotere aantallen oorwormen aanwezig waren, die nooit goed zijn opgemerkt. De grote populatie gaat zich dan uiteindelijk ook tegoed doen aan jonge plantendelen.

Nachtdier

Onder het teeltsysteem, waar gronddoek ligt en diverse leidingen, zijn blijkbaar voldoende schuilplaatsen waar de oorworm zich kan verschuilen en vermeerderen. Omdat het een nachtdier is vind je ze overdag lastig. Alleen door planten uit te schudden komen ze tevoorschijn.
Een goede bedrijfshygiëne is ook in dit geval belangrijk om het risico van oorwormen zoveel mogelijk te beperken. Het lijkt er op dat verwijderen van oud blad en schoonmaken van het gronddoek in elk geval verbetering geeft. Ook met gewasbehandelingen met middelen als Requiem Prime/Raptol/Oroganic en insectparasitaire aaltjes, is het probleem bij herhaaldelijke toepassingen redelijk beheersbaar, maar opgelost wordt het niet.
Er zijn bedrijven die nu kippen inzetten en zo proberen om de druk van oorwormen te beperken. Kippen lopen onder het teeltsysteem en zullen overdag in elk geval de nodige oorwormen opeten. Echter, er is nog geen optimale oplossing voorhanden waardoor je oorwormen in het gewas zelf voorkomt of beperkt.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup