De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens inspecties bij een Nederlands plantenbedrijf meerdere niet-Europese schorskevertjes gevonden. Het gaat om de zogenoemde Euwallacea fornicatus, die sinds 2019 is aangemerkt als een Q-organisme. Dit betreft schadelijke organismen die door de EU (of Nederland) zijn gereguleerd.

EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en verspreiding van dit organisme tegen te gaan. De NVWA heeft de planten waarop deze kevers bij het bedrijf zijn aangetroffen daarom laten vernietigen. Schorskevers zijn niet schadelijk voor mens en dier.

Keversoort

Schorskevers, ofwel Scolytinae, zijn kleine kevertjes die kunnen voorkomen op houtige gewassen en palmen. Ze zijn bekend als een invasieve soort in gebieden met een warm klimaat als Californië en Zuid-Afrika. Deze keversoort kan dan ook niet overleven in het Nederlandse buitenklimaat. De schorskever veroorzaakt schade in planten en bomen door er gaatjes in te boren, waardoor de planten kunnen afsterven. Ook kunnen zij een schimmel verspreiden waardoor planten ziek worden.

Vondst

De schorskevers zijn aangetroffen in kassen bij een Nederlands plantenbedrijf dat houtige gewassen uit de tropen importeert, teelt en in de handel brengt. De schorskevers zijn gevonden in een grote ficus en Artocarpus broodboom.
Niet-Europese schorskevers zijn sinds december 2019 Q-organismen. De NVWA heeft de inspectie en monstername bij het Nederlandse bedrijf uitgevoerd in het kader van ‘backward tracing’, als vervolg op een melding die het agentschap kreeg over een afnemer uit Duitsland.

Bestrijding

Eliminatie van de kevers is alleen mogelijk door alle besmette planten te vernietigen en overige houtige gewassen en palmen gedurende langere tijd te monitoren. Ook hebben inspecteurs bij het Nederlandse bedrijf vallen opgehangen, die gecontroleerd worden tijdens vervolginspecties. De schade voor het bedrijf is groot, omdat alle besmette planten vernietigd worden en omdat er minimaal 3 maanden beperkingen gelden voor de aflevering van waardplanten, in afwachting van de monitoring van de NVWA.