In Kas2030 is de kwaliteit en productie van freesia afgelopen winterteelt (20 oktober 2020 – april 2021) goed geweest. In deze winterteelt is een meer energiezuinige teeltstrategie toegepast dan vorige winter.

In de eerste winter hebben we 16 uur per etmaal belicht met 200 µmol/m².s LED bij een hogere teelttemperatuur om de teelt te intensiveren. Afgelopen winter hebben we juist een lage stooktemperatuur (8ºC) en een energiezuinige belichtingsstrategie toegepast, waarbij de lichtsom vanaf het begin van de teelt geleidelijk is opgebouwd tot maximaal 11,5 mol/m²/dag (inclusief natuurlijk licht). Hiermee is het aantal belichtingsuren bijna gehalveerd, was de gemiddelde etmaaltemperatuur 5ºC lager en werd de teeltduur bijna drie weken langer.

Plagen biologisch onder controle

De ontvochtiging met de LBK was minder effectief. Er was nauwelijks warmtevraag, met uitzondering van de vorstweek in februari. Om verlies van CO2 door de open ramen te verminderen is de dosering begrensd op 600 ppm. Hierdoor is het CO2 verbruik van deze teelt uitgekomen op 5 kg/m².
De plagen zijn op één bespuiting na, biologisch onder controle gehouden. Door de lage kastemperatuur konden de natuurlijke vijanden de snelle ontwikkeling van de koude tolerante bladluis (Aulacorthum solani) in januari onvoldoende bijhouden en is chemisch ingegrepen. Na uitzetten van galmuggen en Aphidoletes-larven is de luis daarna wel voldoende onder controle gebleven.

Tekst: Arca Kromwijk