Sinds vorig jaar is het onderzoek binnen de PPS ‘Dynamiek: Dynamisch belichten op basis van plantsensoren en modellen: wanneer mag het licht uit?’ in volle gang. Het doel van het onderzoek is om het fundamentele inzicht in dynamisch belichten te vergroten bij tomaat en gerbera.

Het onderzoek vindt plaats in fasen: In de eerste fase deden we bij Wageningen University & Research onderzoek onder daglichtloze condities en de volgende stap is om het onderzoek te herhalen onder een combinatie van LED met zonlicht.

Effect op vrucht- en bloemproductie

Een belangrijk aandachtspunt is hoe lang de fluctuaties mogen zijn en of een laag lichtniveau tussen de fluctuaties noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van het gewas. Uit dit onderzoek blijkt dat fluctuaties met een laag lichtniveau tussen de perioden een klein negatief effect hebben op de biomassaproductie van dwergtomaat.
Als er perioden van één of meerdere uren duisternis zit tussen de lichtperioden, dan leidt dit tot een reductie in biomassa tot wel 42%, in het geval van dwergtomaat in de vruchtdragende fase. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een reductie in fotosynthetische efficiëntie gedurende de generatieve fase. Bij gerbera zijn vergelijkbare trends gevonden maar is het effect op bloemproductie een stuk minder negatief.

Tekst: Kees Weerheim