Telers wereldwijd worstelen al jaren met twee vragen: “Wat is de productie in de komende weken?” en “Hoe ziet mijn arbeidsplanning er de komende weken uit?” Tot nu toe werden handmatig opgestelde prognoses gebruikt om deze vragen te beantwoorden, maar de resultaten hiervan wijken vaak tientallen procenten af van de werkelijkheid.

In de glastuinbouw is sprake van een exponentiële groei van door sensoren gegenereerde data. Daardoor is een meer statistische benadering in data-gestuurd telen in opkomst. Intelligente data-analyse is de sleutel tot het maken van meer nauwkeurige prognoses en meer kostenefficiënte bedrijfsmodellen. Een belangrijke stap in de digitalisering van de productie van tomaten is de oogstprognose.

Hoogendoorn Growth Management heeft zo’n oogstprognosemodel met een nauwkeurigheid tussen 80% en 94%. Door gebruik te maken van die oogstprognose kunnen telers systematischer telen, wat hen in staat stelt hun teeltstrategie te optimaliseren om zo op het gewenste moment te kunnen oogsten. Telers weten wanneer hun product oogstbaar is en kunnen hun verkoop hierop aanpassen.

MEER INFO: HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT
STAND C124