Bij Van der Lugt Lisianthus in Monster wordt sinds vorig jaar gewerkt met stoomdrainage, om uitval door bodemziekten zoveel mogelijk te elimineren. Ook wordt gebruik gemaakt van een speciale stoomketel die stoom van 160ºC levert. De ervaringen tot nu toe zijn positief, zegt Marcel van der Lugt. “We mogen steeds minder middelen gebruiken. Dit geeft ons de zekerheid dat we goed schoon kunnen beginnen.”

Op de oudere teeltlocaties van deze ondernemers wordt nog op de traditionele manier gestoomd: met stoomzeilen en netten, en slangen die de stoom van bovenaf de grond in duwen. Op de nieuwe locatie in Monster, die dit voorjaar feestelijk werd geopend, zijn op 60 cm diepte stoomafvoerleidingen ingebracht (zeven per 9,60 m kap) die de ingebrachte stoom de grond in zuigen. De stoom wordt aangevoerd door een stoomleiding onder het betonpad. De afvoer geschiedt via twee leidingen langs het pad. Op die leidingen zit een afzuiger, vandaar de zuigwerking.

Stoomverhitter

Van der Lugt koos het systeem om de bodem afdoende te ontsmetten. “We hebben daarnaast geïnvesteerd in een ketel die stoom van 160 graden maakt, dat is redelijk nieuw. Daarvoor is een stoomverhitter aangebracht in de tweede trek. Normaal is de temperatuur 120 of 140 graden, als je een extra brander inzet. Wij kozen voor een stoomverhitter, omdat de stoom dan droger blijft naar het eind van de kas toe en je eerder op temperatuur bent.”
Van der Lugt stoomt nu normaal gesproken zeven uur achter elkaar. “In theorie zou het ook wat korter kunnen, dan kunnen we wel wat besparen. Maar daar doen wij het niet voor: wij willen meedoen met PlanetProof en met minder chemie kunnen telen. En klaar zijn voor de toekomst, als het middelenpakket nog verder verschraalt.”

Precisiestomen

Henk Boerma van HB Techniek en Drainagebedrijf Elbert van Oosten die het systeem bij Van der Lugt installeerden, zijn het systeem nog aan het verfijnen met sensoren die de temperatuur en de hoeveelheid lucht onder het stoomzeil monitoren en kunnen gaan sturen. “Zodat je straks via een appje kunt zien wat er onder je stoomzeil en met de afzuiger en de stoomketel gebeurt. Niemand weet nu precies wat er in de grond gebeurt. Dat willen we nog met een HAS-student gaan uitzoeken.”
Als de grond op 60 cm diepte een half uur op 70ºC is geweest zou het systeem automatisch kunnen uitschakelen, is de doelstelling. “Daarmee valt in de toekomst energiewinst te behalen, denken wij. We doen nu: zes uur bol, omdat iedereen het zo doet. We willen eigenlijk toe naar een systeem van precisiestomen.”

Extra kosten

De stoomdrainage vraagt een investering van circa 2 euro per m² kas, inclusief sensoren en de app. Die meerkosten kunnen sneller worden terugverdiend als er op gas wordt bespaard. Ook levert het systeem arbeidsbesparing op, omdat het straks niet meer nodig is om het stomen de hele dag in de gaten te houden, aldus Boerma.

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen en LD Photography