‘Nullozing is het streven, maar soms moet je iets kunnen zuiveren’

‘Nullozing is het streven, maar soms moet je iets kunnen zuiveren’

In het kader van de zuiveringsplicht voerde paprikateler Hans van der Waal diverse maatregelen door om zijn watersysteem volledig te sluiten. Er kwam extra
De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen.

Grote verschillen bij acceptatie nullozer door bevoegd gezag

De moeite die het kost om door het bevoegd gezag geaccepteerd te worden als nullozer, blijkt per bedrijf erg te verschillen. Op het bedrijf
Hoofdredacteur van Onder Glas Roger Abbenhuijs

Waterlijstjes van glastuinbouw zijn actueler dan ooit

De kop is eraf, het nieuwe jaar is begonnen. Voornemens zijn gemaakt en goede wensen uitgewisseld. Daarmee komt een einde aan de traditionele weken
Minibootje van Platypus dat met sensors en meetapparatuur is uitgerust.

Hoogheemraadschap Delfland controleert op lozingen met sensorbootje

Hoogheemraadschap Delfland brengt de waterkwaliteit van de polders in Delfland in kaart met een op afstand bestuurbaar bootje. Het bootje van het Amerikaanse bedrijf Platypus
Seminar Waterzuivering op Tuinbouw Relatiedagen Venray

Waterbijeenkomsten tijdens Tuinbouw Relatiedagen Venray

Tuinbouw Relatiedagen Venray is ook een mooie gelegenheid om als teler nieuwe kennis op te doen. LTO Glaskracht Nederland organiseert samen met LLTB vakgroep
In onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gewascoöperatie Potorchidee zijn twee behandelingen vergeleken.

Minder emissie met gecontroleerd vrijkomende meststoffen

Om de emissie van meststoffen te verminderen zijn voor de substraatteelten emissienormen afgesproken. Die normen worden de komende jaren stapsgewijs verminderd met als doel
De BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie

Mobiele waterzuivering maakt grote investeringen overbodig

Sinds eind juni 2017 staat het eerste bedrijf dat mobiele zuivering aanbiedt op de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Een ander loonbedrijf