Luchtfoto van het terrein van zuiveringscollectief AquaReUse.

Zuiveringsplicht goed opgepakt in Schieland & Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is tevreden over de wijze waarop telers de zuiveringsplicht oppakken. Er is begonnen met de gebiedsgerichte controle en
Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de weg inslaan naar kringloopland- en tuinbouw.

Ministerie van LNV opent digitaal loket voor kringlooplandbouw

Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw vanaf vandaag melden bij een digitaal loket, meldt het Ministerie van
Hoofdredacteur van Onder Glas Roger Abbenhuijs

Bewustwording is belangrijke eerste stap richting verandering

Veranderen is ingrijpend, het levert reacties op: protest, discussie, nonchalance, onbegrip. Betreft het maatschappelijke of culturele aanpassingen, dan kunnen aan dat rijtje woede, verbijstering
Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw definitief

Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw definitief

Tijdens het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord van 14 maart is de 'Werkwijze toezicht zuiveringsplicht glastuinbouw' vastgesteld. De werkwijze is niet alleen beschikbaar voor toezichthouders, maar
Om alle waterinnovaties en wateroplossingen overzichtelijk in kaart te brengen, realiseerden Westland Marketing, InnovationQuarter en Gemeente Westland een interactieve kaart met animaties.

Westlandse partijen brengen waterinnovaties glastuinbouw in kaart

De Nederlandse glastuinbouw doet het goed en dat is niet in de laatste plaats te danken aan innovaties en ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. De
Zuiverende Kassen

Zuiverende kassen lijken serieus alternatief voor conventionele rwzi

Zuiverende kassen hebben een aantal voordelen boven conventionele actiefslib rioolwaterzuiveringsinstallaties, blijkt uit een rapport van STOWA. Het gaat hierbij om een verkennende studie naar
Beta Separator

100% water zuiveren zonder verbruik van filtermateriaal

Bèta Industrie presenteert de nieuwste innovatie op gebied van waterzuivering in de tuinbouw. De nieuwste generatie separatoren van het bedrijf zorgt ervoor dat 100%
tuinbouw, innovatie, glastuinbouw, techniek, waterzuivering, afvalwater, rioolwater, spuiwater, gietwater, emissie, close to zero, PB Techniek, Aqua-Terra Nova, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Waterschappen, AquaReUse, AquaSoil, Wageningen UR, glastuinders, tuinders, watertechniek

AquaReScape gaat voor hoge waterkwaliteit binnen glasteelt

Uiterlijk per 1 januari 2021 geldt voor clusters binnen de glastuinbouw de zuiveringsplicht. Afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat moet dan worden gezuiverd met een rendement
Met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in hun nieuwe demokas in Bleiswijk, koos tomatenteeltbedrijf Brabander-Zantman voor het nieuwste van het nieuwste. "Het was niet de goedkoopste optie, maar we moeten op zeker spelen", stelt Paul Zantman.

Tomatenteler kiest met nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor zekerheid

Met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in hun nieuwe demokas in Bleiswijk, koos tomatenteeltbedrijf Brabander-Zantman voor het nieuwste van het nieuwste. "Het was niet de goedkoopste
Hoofdredacteur van Onder Glas Roger Abbenhuijs

Waterlijstjes van glastuinbouw zijn actueler dan ooit

De kop is eraf, het nieuwe jaar is begonnen. Voornemens zijn gemaakt en goede wensen uitgewisseld. Daarmee komt een einde aan de traditionele weken
Zuiveringsinstallatie Verhoeve

Nieuwe mobiele en gewone zuiveringsinstallatie verruimen de BZG-lijst

Een mobiele zuiveringsinstallatie van Verhoeve Milieu & Water en een zuiveringsinstallatie van WaterQ zijn toegevoegd aan de zogeheten BZG-lijst. Toegepast onder de juiste condities
De betrokken partijen bij het project voor de collectieve waterzuivering Bommelerwaard bij het ondertekenen van het samenwerkingscontract.

Tuinders in Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering

Nagenoeg alle glastuinders in de Bommelerwaard kiezen voor collectieve waterzuivering. Zij doen dit in een project waarin ook de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, drinkwaterbedrijf
Meting van de waterkwaliteit.

Nieuwe waterzuiveringsplicht voor glastuinbouw officieel

Op 28 november is het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de inwerkingtreding regelt van nieuwe regelgeving voor glastuinbouw en open teelten. De afdeling Waterkwaliteit en
Minibootje van Platypus dat met sensors en meetapparatuur is uitgerust.

Hoogheemraadschap Delfland controleert op lozingen met sensorbootje

Hoogheemraadschap Delfland brengt de waterkwaliteit van de polders in Delfland in kaart met een op afstand bestuurbaar bootje. Het bootje van het Amerikaanse bedrijf Platypus
LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

LTO Glaskracht organiseert samen met LTO Ledenvoordeel een inkoopcollectief gericht op mobiele waterzuivering. Op die manier wil de belangenorganisaties leden helpen om volgend jaar
Silo's waarin water is opgeslagen

Onafhankelijke partij test volgens voorgeschreven meetprotocol

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water en
Opslag van drainwater in een reservoir

‘Water heeft geld gekost, dus zonde om het weg te doen’

Nog een paar maanden en dan is het al 2018. Emissie van (rest)water is dan alleen nog toegestaan als dat water is gezuiverd. Recirculeren
Ruud Paauwe, directeur LTO Glaskracht Nederland

Moment om tot actie over te gaan, is nu echt aangebroken

‘Samenwerking tussen onderzoekers, adviseurs en telers vormt het fundament voor vernieuwing.’ Dat stond in oktober vorig jaar boven het voorwoord van de speciale editie
Nieuwe installaties op BZG-lijst

Nieuwe installaties op BZG-lijst

Recent heeft de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) goedkeuring gegeven aan twee nieuwe installaties. De commissie heeft op basis van uitgevoerd onderzoek, geoordeeld dat de
Ongezuiverd rioolwater en gezuiverd rioolwater in doorzichtige flesjes

Hoogheemraadschap Delfland mag afvalwater glastuinders zuiveren

Glastuinders en hoogheemraadschap van Delfland mogen, vooruitlopend op aanpassingen in de Waterschapswet, verder met de ontwikkeling en realisatie van een collectieve waterzuivering op de